Politica de Confidențialitate

Prezentare generală

Această Politică de Confidențialitate reglementează colectarea, stocarea, folosirea și dezvăluirea, precum și orice alta forma de prelucrare, inclusiv transferul național sau internațional de date cu caracter personal colectate de către Merck Sharp & Dohme Romania SRL („MSD” sau „noi”) prin platforma noastră cu conținut promoțional Staywell („Staywell”). Aceasta politica furnizează detalii privind datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, utilizatorul Staywell, inclusiv dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră cu privire la acestea.

MSD acționează în calitate de operator de date in conformitate cu reglementările aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) și legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

În timp ce majoritatea datelor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre MSD prin intermediul AIMEE Consulting & Advertising (entitate care asigura mentenanța platformei Staywell) în calitate de persoana împuternicită pentru MSD, anumite date cu caracter personal vor putea fi prelucrate direct de MSD, astfel cum este detaliat în prezenta Politică de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate explică modul în care folosim informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră atunci când vă înregistrați pentru serviciul MSD.

Vă rugăm să citiți această Politică de Confidențialitate cu atenție. Accesând sau navigând pe platforma Staywell și prin transmiterea datelor dumneavoastră personale prin câmpurile de date din formularul de înregistrare Staywell, dumneavoastră:

 • confirmați faptul că ați informat cu privire la prezenta Politică de Confidențialitate, inclusiv cu privire la următoarele:

 • colectarea, stocarea, utilizarea și divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrise în cadrul secțiunii intitulate ”Informațiile personale pe care le colectăm și cum le folosim" de mai jos de către MSD sau persoanele împuternicite menționate, după cum este necesar, în scopurile prezentate în cadrul acestei politici;

 • transferarea de către MSD a datelor dvs. cu caracter personal, astfel cum sunt descrise acestea în cadrul secțiunii intitulate „Informațiile personale pe care le colectăm și cum le folosim" de mai jos, către societățile sale afiliate din cadrul grupului, autorități publice centrale/locale sau către alte persoane care lucrează în numele acesteia sau către alte entități publice ori private (de exemplu, servicii sociale și de sănătate, furnizori de servicii și bunuri, societăți de asigurare și reasigurare, societăți bancare, organizații profesionale, asociații și fundații, mass-media, organizații de cercetare a pieței), după cum este necesar, în scopurile prezentate în cadrul acestei politici, precum si in scopul de a facilita accesul profesioniștilor din domeniul sănătăți la platforme cu conținut medical;

 • posibilitatea de a exercita drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, în special GDPR, în conformitate cu prevederile legale aplicabile si in limitele prevăzute de acestea, inclusiv dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție în legătură cu datele, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere și/sau instanței. Aceste drepturi nu vor putea afecta situațiile în care legislația aplicabilă prevede altfel sau în care există un interes legitim (fiind recunoscut că nevoia de a asigura respectarea legislației aplicabile și solicitările autorităților, coroborat cu statutul MSD ca membru al unui grup de companii din SUA, reprezintă, în limitele maxime permise de lege, un interes legitim al MSD și al celorlalte societăți din grupul MSD în sensul legislației de protecție a datelor). Informații mai detaliate cu privire la drepturile dvs. găsiți in secțiunea Drepturile Utilizatorului de mai jos.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. În cazul în care nu furnizați MSD toate categoriile de date cu caracter personal cu caracter obligatoriu solicitate în cadrul acestui website, nu veți putea să vă creați un cont și să beneficiați de facilitățile acestei platforme. Astfel, dacă nu doriți ca MSD să prelucreze datele dvs. cu caracter personal conform prezentei Politici de Confidențialitate, nu trebuie să utilizați Staywell și/sau să ne transmiteți datele dumneavoastră personale prin intermediul câmpurilor de date din Staywell.

Datele personale pe care le colectăm și scopurile în care le folosim

Atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru www.staywell.ro și când vă înregistrați pentru unul dintre serviciile noastre, vă colectăm datele cu caracter personal precum numele si prenumele, telefon/fax (de la locul de muncă), adresa de e-mail, profesia, loc de muncă, specialitatea, adresa de la locul de munca, sexul, tipul practicii (privat/public).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul înregistrarea înregistrării dumneavoastră pe platforma Staywell, precum și pentru a vă furniza conținut personalizat, inclusiv articole legate de domeniile dumneavoastră de interes și diverse oportunități pentru conferințe și pregătire.

De asemenea, in măsura in care v-ați exprimat consimțământul la momentul creării contului sau accesării ulterioare a contului, datele dumneavoastră vor putea fi utilizate pentru transmiterea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare care nu necesită intervenția unui operator uman scopuri de reclama, marketing si publicitate constând inclusiv in: (i) transmiterea de informări/alerte cu privire la produsele MSD, (ii) transmiterea de materiale educaționale sau orice alte materiale cu caracter științific, (iii) transmiterea de informări cu privire la organizarea de seminarii, conferințe, simpozioane si studii de piață.

În plus, este posibil să colectăm și să folosim informații agregate cu scopul de a dezvolta și a îmbunătăți platforma și serviciile noastre in acest sens.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul legitim al MSD constând in promovarea serviciilor, produselor si brandului MSD, inclusiv prin facilitarea accesului profesioniștilor din domeniul sănătăți la platforme cu conținut medical; in legătură cu scopul de transmiterea de comunicări comerciale astfel cum a fost detaliat mai sus, temeiul prelucrării este consimțământul dvs. pe care îl puteți retrage oricând urmând instrucțiunile din mesajul prin care va sunt transmise comunicările respective.

Transferul datelor personale

Putem să dezvăluim datele dumneavoastră personale către Merck & Co., Inc din Statele Unite și către alte afiliații Merck Sharp and Dohme din întreaga lume Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise societăților care acționează în calitate de persoane împuternicite ale MSD (precum societăți care colectează și procesează datele dumneavoastră pentru noi, precum și societățile care îndeplinesc cererile dumneavoastră pentru informații suplimentare privind produsele sau serviciile noastre). Merck a urmărit să obțină asigurări contractuale de la aceste societăți cu privire la faptul că ele vor utiliza aceste informații numai sub îndrumarea Merck, într-o manieră care este în concordanță cu această Politică de Confidențialitate.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrările de date realizate de către MSD, în calitate de operator de date, vă rugăm să accesați politica MSD de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibila la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/index.html.

Utilizarea cookie-urilor

Utilizăm, de asemenea, module “cookie” [inclusiv module cookie ale terților] în scopul colectării de date referitoare la vizitatorii Staywell. Modulele “cookie” sunt fișiere de date de mici dimensiuni care sunt amplasate pe computerul dumneavoastră de către Staywell şi care colectează anumite date referitoare la persoana dumneavoastră. Acest lucru ne dă posibilitatea să ne adaptăm oferta de servicii (inclusiv Staywell) pentru a vă oferi produse și servicii care sunt mai relevante pentru gusturile preferințele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, puteți modifica setările browser-ului, astfel încât să respingă modulele “cookie”, deși vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care procedați astfel, acest lucru ar putea afecta funcționalitatea Staywell. Dat fiind faptul că mijloacele prin care puteți respinge modulele “cookie” diferă de la un browser la altul, vă rugăm să consultați meniul browser ului dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Am dori să vă furnizăm informații prin email privind serviciile de pe Staywell și actualizările acestuia. Vom face acest lucru numai dacă ne-ați acordat permisiunea dumneavoastră expresă în formularul de înregistrare.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Dacă oricare dintre informațiile pe care ni le-ați furnizat se modifică, vă rugăm să ne anunțați cu privire la detaliile corecte printr-un e-mail la adresa msdromania@merck.com.

Drepturile utilizatorului

In calitate de utilizator al platformei Staywell aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;

 • dreptul de acces la date,; dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor;dreptul de a solicita actualizarea și rectificarea oricăror date cu caracter personal neactualizate sau inexacte;

 • de a obține ștergerea datelor cu caracter personal;

 • dreptul de a solicita restricționarea utilizării datelor cu caracter personal dacă si în măsura în care au fost îndeplinite condițiile prevăzute în legislație;

 • dreptul la portabilitatea datelor;

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere responsabilă pentru protecția datelor sau instanțelor competente în cazul în care consideră că prelucrarea de către MSD a datelor sale cu caracter personal se efectuează cu încălcarea legii.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa MSD menționată mai jos la secțiunea „Contact”, pe adresa de email msdromania@merck.com, în forma scanată sau din secțiunea „Profile” a platformei folosind opțiunile disponibile

Perioada de păstrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform și următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de MSD sau de către MSD; (iii) până la exercitarea de către dumneavoastră a unui drept care împiedică ori restrânge prelucrarea de către MSD (a anumitor) de date cu caracter personal ale dumneavoastră; (iv) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date; (v) durata relației contractuale, daca este cazul.

Website-uri terțe

Această platformă poate conține linkuri către alte website-uri operate de către terțe persoane care pot să nu fie afiliate cu MSD. Vă rugăm să aveți în vedere că prezenta Politică de Confidențialitate se aplică numai datelor cu caracter personal pe care noi le colectăm prin intermediul acestei platforme și nu putem fi ținuți răspunzători pentru datele cu caracter personal pe care le-ar putea colecta, stoca, utiliza, divulga sau transfera persoane terțe prin intermediul propriilor website-uri. Este indicat ca întotdeauna să citiți cu atenție politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.

Contact

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. este o societate cu răspundere limitată din România având sediul social în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, et. 5, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16907/11.10.2006, cod unic de înregistrare nr. RO 19090390.

Dacă aveți orice întrebări privind colectarea, stocarea, divulgarea sau transferul de date cu caracter personal sau cu privire la oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă și cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să contactați MSD la 0215292940.

Dacă în orice moment aveți orice întrebări sau îngrijorări cu privire la politicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un email la msdromania@merck.com.

MSD poate modifica această Politică de Confidențialitate periodic. Dacă efectuăm modificari cu privire la modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom notifica prin postarea unui anunț proeminent in cadrul platformei Staywell, continuarea utilizării acestei platforme putând fi posibilă în măsura în care ați bifat că ați luat la cunoștință cu privire la aceste modificări, ele ținând inclusiv de modul de operare al acestei platforme.