KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul NSCLC local avansat sau metastatic, la adulţi ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un STP ≥1% și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament specific înaintea administrării KEYTRUDA.

PD-L1 = ligandul 1 al morţii celulare programate; ALK = kinaza limfomului anaplazic; EGFR = receptorul factorului de creştere epidermică; STP = scor tumoral proporţional.

Referință: 1. Herbst RS, Baas P, Kim D-W, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung paraffin-embedded. cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet. 2016;387(10027):1540–1550.

KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) - INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ SELECTATE

Siguranța pembrolizumab a fost evaluată la 3194 pacienți cu melanom în stadiu avansat, NSCLC sau LHc în cadrul studiilor clinice în care s-au utilizat patru doze (2 mg/kg la interval de 3 săptămâni, 200 mg la interval de 3 săptămâni sau 10 mg/kg la interval de 2 sau 3 săptămâni). La acest grup de pacienți, cele mai frecvente reacții adverse (> 10%) la pembrolizumab au fost fatigabilitatea (22%), pruritul (15%), erupţia cutanată tranzitorie (13%), diareea (12%) și greața (10%). Majoritatea reacţiilor adverse raportate au fost de grad 1 sau 2 ca severitate. Cele mai grave reacții adverse raportate au fost reacţiile adverse mediate imun și reacțiile severe asociate administrării în perfuzie.

Înainte de a prescrie KEYTRUDA vă rugăm să citiți Rezumatul Caracteristicilor Produsului.