Motive pentru care să recomandați
vaccinarea anti-pneumococică pacienților cu boli cardiace cronice1
msd
Pacienții cu boli cardiace cronice (BCC) au o incidență mai mare a bolii pneumococice comparativ cu populația sănătoasă2*
pacient
Un risc de 4–5x mai
mare de pneumonie
pneumococică
pacient
Un risc de 3-4x mai mare
de boală pneumococică
invazivă (BPI)
Risc crescut de spitalizare3
Este de 13x mai probabil să fie internat din cauza pneumoniei pneumococice în comparație cu populația sănătoasă.3†
hero
Risc crescut de complicații4
BCC este un factor de risc
independent
pentru
insuficiența respiratorie.4‡
hero
Mortalitate crescută5,6
Risc de 2x mai mare de deces prin BPI.
30,7% din totalul deceselor care au survenit după spitalizările pentru CAP s-au produs la pacienții cu BCC.
hero
Infecția pneumococică poate agrava sau poate fi factorul declanșator al unei noi afecțiuni cardiace7
hero
Vaccinarea anti-pneumococică ajută la protejarea paciențiilor cu BCC1,7
ACIP - Comitetul Consultativ pentru practicile de imunizare al Centrelor pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) din SUA recomandă adulților cu BCC vaccinarea cu PPV23.1
O meta-analiză recentă a demonstrat că vaccinarea cu PPV23 a scăzut riscul complicațiilor cardiovasculare:7||
Orice eveniment cardiovascular
Mortalitate de orice cauză
Infarct miocardic
Pași mici, dar importanți
Aduceți-le la cunoștință
80% dintre persoanele nevaccinate din categoriile la risc nu au fost informate despre recomandările de vaccinare.8**
Recomandați vaccinarea
Pacienții sunt mai receptivi să se vaccineze anti-pneumococic atunci când vaccinarea este făcută sau recomandată de către medicul curant.
Discutați cu pacienții
Discutați cu pacienții dumneavoastră cu boli cardiace cronice despre riscurile bolii pneumococice și despre importanța vaccinării, coroborat cu starea lor de bază.8
staywell
* Risc relativ comparativ cu subiecții sănătoși: pneumonie pneumococică 18–49 ani: 5.1 (4.6–5.5),
50–64 ani: 4.2 (4.0–4.4), ≥65 ani: 3.8 (3.6–3.9); BPI 18–49 ani: 3.9 (3.0–5.1),
50–64 ani: 2.9 (2.6–3.3), ≥65 ani: 3.2 (2.8–3.6). Studiu retrospectiv de cohortă, SUA 2007–2010.2
† Risc relativ comparativ cu pacienții care nu fac parte din niciun grup de risc 12.96 (11.7–15.7). Adulți cu vârsta peste 18 ani. 3,791/9995 pacienți cu pneumonie pneumococică. Studiu retrospectiv epidemiologic, Spania 2011.3
‡ Riscul relalativ vs subiecții care nu au BCC 1.49 (1.01–2.22). 140/605 (23.1%) dintre pacienții cu BCC cu insuficiență respiratorie. Studiu observațional care a inclus adulți internați cu pneumonie pneumococică invazivă. Spania (1996–, perioada de studiu nu este disponibilă).4
§ Risc relativ vs. pacienți care nu au prezentat BCC 2.266 (1.835–2.797). Metaanaliza a inclus 190 de studii (la nivel mondial) până în 2019. Au fost identificați 228.782 de pacienți cu BPI.5
¶ Studiu retrospectiv de cohortă, Australia 2006 - 2015.6
|| Metaanaliza a inclus 18 studii publicate în limba engleză până în 2019. Riscul scade la toate vârstele: orice eveniment cardiovascular RR: 0,91; IÎ 95%: 0,84-0,99, IM RR: 0,88; IÎ 95%: 0,79-0,98, mortalitate de toate cauzele RR: 0.78; 95% IÎ: 0.68–0.88; Riscul scade pentru pacienții cu vârsta 65 de ani: pentru orice tip de manifestare a bolii cardiace RR: 0.94; 95% IÎ: 0.89–0.99, IM RR: 0.93; 95% IÎ: 0.88–0.99, mortalitate de toate cauzele RR: 0.71; 95% IÎ: 0.60–0.84.7
** Belgia 2014–2018, n=111/138.8
ACIP - Comitetul Consultativ pentru practici de imunizare al Centrelor pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) din SUA
BCC, boli cronice cardiovasculare
BPI, boală pneumococică invazivă
CDC, Centrele pentru Prevenția și Controlul Bolilor
IÎ, interval de încredere
PPV23, vaccin polizaharidic pneumococic 23-valent
RR, risc relativ
IM, infarct miocardic
REFERINȚE:
  1. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
  2. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.
  3. Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.
  4. Burgos J, Luján M, Larrosa MN, et al. Risk factors for respiratory failure in pneumococcal pneumonia: the importance of pneumococcal serotypes. Eur Respir J. 2014;43(2):545-553.
  5. Demirdal T, Sen P, Emir B. Predictors of mortality in invasive pneumococcal disease: a meta-analysis. Expert Rev Anti Infect Ther. 2020 Dec 31:1-18. doi: 10.1080/14787210.2021.1858799. Epub ahead of print.
  6. Dirmesropian S, Liu B, Wood JG, et al. Pneumonia hospitalisation and case-fatality rates in older Australians with and without risk factors for pneumococcal disease: implications for vaccine policy. Epidemiol Infect. 2019;147:e118.
  7. Marra F, Zhang A, Gillman E, Bessai K, Parhar K, Vadlamudi NK. The protective effect of pneumococcal vaccination on cardiovascular disease in adults: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;99:204-213.
  8. Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.