Riscul de boală pneumococică asociată stilului de viață
Anumiți factori legați de stilul de viață, mediul social ori localizarea geografică sunt asociați cu un risc crescut de boală pneumococică.1,2
msd
Fumători
Risc de 3-4x mai mare:1*
Pneumonie comunitară (CAP)
Pneumonie pneumococică
Boală pneumococică invazivă (BPI)
icon
Chiar și fumătorii pasivi pot avea un risc mai mare.3
Risc de 5x mai mare de deces la 30 zile prin pneumonie pneumococică.3
14.9% din mortalitatea la 30 de zile prin pneumonie pneumococică cu bacteriemie a fost atribuită fumatului.3
ACIP - Comitetul Consultativ pentru practicile de imunizare al Centrelor pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) din SUA recomandă fumătorilor adulți vaccinarea cu PPV23.4
Alcoolism
Risc de 3-5x mai mare de pneumonie comunitară sau pneumonie pneuomococică1†
Risc de 5-8x mai mare de BPI1†
20-30% dintre pacienții spitalizați cu infecție pneumococică asociază tulburări datorate consumului de alcool.5
La această categorie de pacienți diseminarea hematogenă extra-pulmonară este frecventă, incluzând bacteriemie, sepsis și șoc septic.5
ACIP recomandă persoanelor cu alcoolism vaccinarea cu PPV23.4

Medii care cresc riscul
A locui sau a lucra în spații închise și restrânse, inclusiv spitale, centre de îngrijire ale copiilor, cămine de bătrâni, închisori, adăposturi pentru oamenii străzii sau baze militare, poate reprezenta un risc crescut de boală pneumococică.2
De asemenea, pompierii, polițiștii și membrii echipajelor de ambulanță pot avea un risc.2
ACIP recomandă vaccinarea anti-pneumococică a persoanelor care locuiesc în centre de îngrijire medicală sau în alte instituții de îngrijire pe termen lung.4
Persoanelor cu risc crescut ar trebui să li se recomande în mod proactiv vaccinarea anti-pneumococică pentru a reduce povara bolii pneumococice și pentru a preveni morbiditatea și mortalitatea.6
Pași mici, dar importanți
Aduceți-le la cunoștință
80% dintre pacienții cu risc, nevaccinați, nu au fost informați despre recomandările de vaccinare anti-pneumococică.7‡
Recomandați vaccinarea
Pacienții sunt mai receptivi să se vaccineze anti-pneumococic atunci când vaccinarea este făcută sau recomandată de către medicul curant.7
Informați-i
Discutați cu pacienții dumneavoastră din categoriile de mai sus despre riscurile bolii pneumococice și despre importanța vaccinării, coroborat cu starea lor de bază. 7
staywell
* Risc relativ vs subiecții sănătoși: pneumonie pneumococică 18–49 ani: 3.3 (3.2–3.3),
50–64 ani: 4.0 (3.9–4.0), ≥65 ani: 3.6 (3.5–3.6); pneumonie pneumococică 18–49 ani: 3.0 (2.7–3.3),
50–64 ani: 4.4 (4.1–4.6), ≥65 de ani: 3.9 (3.6–4.3); BPI 18–49 ani: 3.6 (2.8–4.5),
50–64 ani: 4.3 (3.7–5.0), ≥65 de ani: 4.2 (3.2–5.5). Studiu retrospectiv de cohortă, SUA 2007–2010.1
† Risc relativ vs. subiecții sănătoși: CAP 18-49 ani: 3.6 (3.5–3.8), 50–64 ani: 5.0 (4.9–5.2),
≥65 ani: 3.9 (3.8–4.1); pneumonie pneumococică 18–49 ani: 3.0 (2.7–3.3), 50–64 ani: 4.6 (3.9–5.4),
≥65 ani: 4.5 (3.6–5.7); BPI 18–49 ani: 7.7 (5.3–11.2), 50–64 ani: 6.6 (4.8–9.1), ≥65 ani: 5.0
(2.7–9.4). Studiu retrospectiv de cohortă, SUA 2007–2010.1
‡ Belgia 2014–2018, n=111/138.
ACIP - Comitetul Consultativ pentru practicile de imunizare al Centrelor pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) din SUA
BPI, boală pneumococică invazivă
CAP, pneumonie comunitară
CDC, Centrele pentru Prevenția și Controlul Bolilor
PPV23, vaccin polizaharidic pneumococic 23-valent
REFERINȚE:
  1. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.
  2. Park SB, Kim HJ, Cheong HJ. Environmental factors which can affect the burden of pneumococcal disease and the immune response to pneumococcal vaccines: the need for more precisely delineated vaccine recommendations. Expert Rev Vaccines. 2019;18(6):587-596.
  3. Torres A, Blasi F, Dartois N, Akova M. Which individuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. Thorax. 2015;70(10):984-989.
  4. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
  5. Yeligar SM, Chen MM, Kovacs EJ, Sisson JH, Burnham EL, Brown LA. Alcohol and lung injury and immunity. Alcohol. 2016;55:51-59.
  6. Blasi F, Akova M, Bonanni P, et al. Community-acquired pneumonia in adults: Highlighting missed opportunities for vaccination. Eur J Intern Med. 2017;37:13-18.
  7. Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.