TERMENI DE UTILIZARE AI WEBSITE-ULUI

Intră în vigoare începând cu data de 29.11.2022

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEBSITE. Prin accesarea și utilizarea staywell.ro („Website”), confirmaţi faptul că aţi citit, înţeles şi că sunteţi  întru totul de acord cu termenii de utilizare ai Website-ului prezentați în acest document („Termeni de Utilizare”). În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de Utilizare, vă rugăm să încetaţi accesarea și utilizarea Website-ului imediat.

Bine ați venit la staywell.ro. Acest Website este deținut de Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L/ MSD (Pty) Ltd. (“MSD”), membru al Merck & Co., Inc. grup de companii („grupul MSD„) și administrat de Physician Interactive.

Website-ul pune la dispoziție această resursă pluridisciplinară în mediul online tuturor profesioniștilor licențiati în domeniul sanitar din România. Dacă locuiți în afara României, vă rugăm folosiți site-ul altei companii din grupul MSD. MSD își declină în mod expres orice răspundere până la maximumul prevăzut de lege față de orice vizitator din afara României, iar dumneavoastră sunteţi răspunzător pentru conformitatea cu orice legislaţie relevantă din jurisdicţia dumneavoastră, inclusiv cu orice reglementări naţionale referitoare la comercializarea produselor farmaceutice.

Acest Website, precum și conținutul său sunt construite pentru a fi conforme cu legislația aplicabilă în România.

  1. Acord

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, vă exprimați acordul de a respecta în întregime Termenii de Utilizare, precum și Formularul de consimțământ, disponibil aici, și Politica de Confidențialitate, disponibilă aici.

MSD își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de Utilizare, precum și de a modifica, inclusiv prin a adăuga ori a șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul Website-ului, la anumite intervale de timp, atunci când consideră ca e necesar. MSD va posta pe pagina de internet versiunea actualizată a Termenilor de Utilizare. Vă recomandăm să verificați periodic Termenii de Utilizare deoarece modificările intră în vigoare de-îndată ce sunt postate pe Website, respectiv cu ocazia proximei dumneavoastră navigări pe Website. Puteți vedea în orice moment versiunea curentă aplicabilă a acestor Termeni de Utilizare cu ajutorul link-urilor de pe Website.

  1. Scop

Termenii de Utilizare prezentați în acest document se aplică doar utilizării de către dumneavoastră a acestui Website. MSD administrează și alte website-uri, care sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, menționați pe acele website-uri. Referirea la “MSD” semnifică ramura industriei de afaceri în domeniul farmaceutic a MSD.

Fiecare Utilizator își asumă răspunderea pentru utilizarea Website-ului. Sunteţi de acord să accesați și utilizaţi Website-ul numai în scopuri legale și conform acestor Termeni de Utilizare, într-o manieră prin care nu se încalcă drepturile vreunei alte persoane şi care nu restricţionează sau împiedică vreo altă persoană să utilizeze Website-ul şi să beneficieze de acesta.

  1. Conținut

Acest Website include diferite tipuri de materiale și informații pentru profesioniștii din domeniul sănătății, incluzând cercetări, articole, prezentări cu diapozitive, instrumente și alte materiale educaționale si promotionale, precum și alte resurse. Toate informațiile prezente în acest Website sunt destinate doar persoanelor adulte care sunt profesioniști licențiati în domeniul sanitar din România. Informațiile prezente în acest Website nu au rolul de a substitui propria apreciere asupra chestiunilor medicale. Ca un profesionist dn domeniul sănătățtii, dumneavoastră trebuie să vă folosiți propria judecată în evaluarea informațiilor prevăzute de acest Website si in luarea deciziei medicale care va apartine in totalitate. De asemenea, vă recomandăm să consultați alte surse profesioniste și referințe înainte de a face o evaluare ori a lua o decizie privind un tratament. Accesul dumneavoastră și utilizarea informațiilor prezentate pe Website sunt reglementate de acești Termeni de Utilizare și alte legi aplicabile.

  1. Drepturi de autor si alte drepturi de Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe acest Website, precum si orice conţinut afişate în cadrul Website-ului sunt proprietatea intelectuală a MSD sau a altor societati din grupul MSD; astfel, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, modelele şi alte drepturi de proprietate intelectuală existente în cadrul sau aferente Website-ului şi conţinutului acestuia (denumite în mod colectiv „DPI„) sunt deţinute de sau atribuite MSD sau altor societăţi ale grupului MSD. Reproducerea parțială sau integrală a conținutului prin transmiterea materialelor catre terte parti si sub orice alta formă este interzisă.

Aveţi permisiunea de a descărca, tipări şi utiliza conţinutul de pe Website cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

În cazul în care orice DPI din cadrul sau asupra website-ului vă aparţine, fie ca efect al legii sau în alt mod, prin acceptarea prezenților Termeni de Utilizare cesionaţi către noi (sau către orice terţă persoană desemnată de noi) toate drepturile, titlurile şi interesele (legale sau fiduciare) asupra acestor DPI în întreaga lume, în măsura maximă posibilă, inclusiv oricare dintre şi toate reînnoirile şi prelungirile unor astfel de DPI. Dumneavoastră renunţaţi necondiţionat şi irevocabil la oricare dintre şi toate drepturile morale care ar putea exista, fie în prezent fie în viitor, asupra sau în legătură cu Website-ul, în măsura maxim posibilă în conformitate cu orice legislaţie aplicabilă.

Sunteţi de acord să perfectaţi toate înscrisurile şi documentele şi să întreprindeţi toate acţiunile şi măsurile pe care vi le-am putea solicita în mod rezonabil în vederea cesionării oricăror DPI către MSD, afiliații săi sau către terțul indicat de MSD, să îndepliniţi scopul preconizat al acestor Termeni de Utilizare sau să constituiţi, perfectaţi, conservaţi ori să puneţi în aplicare drepturile care ne revin nouă în baza acestor Termeni de Utilizare.

  1. Declarații și garanții

Pentru utilizarea Website-ului, declarați că:

a) sunteți deținătorul legitim al tuturor informațiilor furnizate către noi, inclusiv cu privire la datele furnizate pentru crearea contului pe Website;

b) toate informațiile furnizate către noi sunt corecte și că nu vor cauza daune unei terțe părți;

c) cu excepția cazului în care aveți acordul prealabil în scris al MSD, nu veți folosi acest Website în niciun mod contrar prevederilor acestor Termeni de Utilizare, o astfel de utilizare fiind interzisă;

d) nu veți modifica sau redistribui conţinutul acestui Website ori reproduce, folosi tehnici de “link,” “frame” sau “deep-link” pe orice alt Website fără aprobarea noastră prealabilă obţinută în scris, o astfel de utilizare a conținutului Website-ului fiind interzisă;

e) nu veți utiliza conţinutul Website-ului în scopuri de exploatare comercială în nicio împrejurare.

În cazul în care veti furniza in cadrul Website-ului informații care includ feedback sau întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea cu privire la conținutul acestui Website, aceste informații vor fi considerate ca nefiind confidențiale și MSD nu va avea nicio obligație cu privire la astfel de informații și va putea utiliza fără nicio restricție orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse care încorporează astfel de informații.

Confirmaţi faptul că vă revine responsabilitatea de a vă asigura că aveţi instalat un antivirus, firewall sau alt software adecvat de securitate în momentul în care navigaţi pe internet şi accesaţi acest Website. MSD nu îşi poate asuma răspunderea pentru faptul că dumneavoastră nu v-aţi luat măsuri de precauţie rezonabile în momentul în care aţi navigat pe internet şi pe Website-ul nostru.

Furnizarea unor declarații false dă dreptul MSD de a lua toate măsurile permise de lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.

  1. Protecția datelor cu caracter personal

Utilizarea Website-ului implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către MSD în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Pentru mai multe informații cu privire la modului in care MSD prelucreaza datele dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați Formularul de Consimțământ, disponibil aici, și Politica de Confidențialitate, disponibilă aici.

  1. Conținutul din terțe surse.

Acest Website poate cuprinde informații si materiale redactate si/sau puse la dispoziția dumneavoastră de către terți. De asemenea, Website-ul cuprinde link-uri către alte website-uri, cu sau fără legătură cu MSD. Notificări cu privire la acest aspect se regăsesc în cuprinsul Website-ului. MSD nu își asumă vreo răspundere pentru informațiile publicate de către terți pe acest Website ori pentru conținutul altor website-uri pentru care punem la dispoziție link-uri, nici vreo răspundere pentru daunele sau pagubele pe care ați putea să le suferiți ca urmare a vizitării și/sau utilizării a acestor website-uri, întrucât riscul utilizării lor vă revine. Toate link-urile către alte website-uri sau informațiile puse la dispoziție pe Website de către terți nu constituie o aprobare, recomandare sau garanție a conținutului furnizat de astfel de terțe părți. Acele website-uri sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, menționați pe respectivele website-uri, iar dumneavoastră trebuie să citiți cu atenție termenii de utilizare ai fiecarui website pe care îl vizitați.

  1. Declinare de răspundere

MSD a depus eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile cuprinse în acest Website sunt corecte la momentul publicării lor pe acest Website si MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactități legate de conținutul Website-ului. Prin utilizarea acestui Website vă exprimați acordul asupra faptului ca produsele și serviciile furnizate sunt “ca atare” (‘as is’). În măsura maximă permisă de lege, MSD nu își asumă nicio obligație de garanție sau declarație cu privire la acuratețea, conținutul, caracterul exhaustiv, siguranța, operabilitatea ori legalitatea informațiilor cuprinse în acest Website cuprinzând, dar fără a limita, garanții de vânzare, adecvare pentru un scop particular, neîncălcarea drepturilor de autor.

MSD nu își asumă nicio răspundere ori obligație pentru utilizarea de către dumneavoastră a conținutului Website-ului, iar riscul utilizării vă revine în totalitate. În timp ce depunem eforturi rezonabile pentru a preveni virușii informatici și/sau a altor programe dăunătoare pe acest site, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea. Informațiile furnizate prin acest Website trec prin rețeaua publică de telecomunicații. Chiar dacă MSD depune eforturi pentru a asigura funcționalitatea acestui Website, nu garantăm că operațiunile desfășurate pe acest Website nu pot fi afectate de erori, și nu ne asumăm răspunderea pentru acestea.

Această platformă conține si module cookie de la terțe părți, precum și trimiteri la terțe website-uri. Vă rugăm să aveți în vedere că deținătorii acelor module cookie/ website-uri poartă o răspundere juridică pentru modalitatea în care le utilizează, precum și asupra modalităților în care prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor module cookie/ website-uri ori pentru orice alte operațiuni și informații realizate prin, publicate pe acele website-uri. Dacă doriți limitarea funcționării unor module cookie, vă rugăm să consultați și POLITICA GLOBALĂ PRIVIND URMĂRIREA ONLINE precum și alte surse referitoare la eliminarea/ limitarea modulelor cookie. Totodată, aveți libertatea de a nu intra, accesa alte website-uri. De asemenea, vă informăm că MSD va putea invoca orice normă juridică și ar putea întreprinde orice acțiune legală, după cum va aprecia de la caz la caz, în vederea apărării drepturilor și intereselor sale, inclusiv sub aspectul limitării/ exonerării sale de răspundere juridică în legătură cu modalitatea în care alte entități utilizează module cookie pe website-urile MSD și/ sau prelucrează date personale colectate prin intermediul acelor module cookie și, în general, în legătură cu modalitatea în care alte entități administrează website-urile lor. Amintim și că la momentul vizitării acestei platforme aveți posibilitatea să vă exprimați acordul ori refuzul asupra utilizării unor module cookie.

MSD exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenție, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenții, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute și dacă sunt legate de neglijență, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui Website sau a informației, conținutului sau materialelor incluse în acest Website.

  1. Utilizarea de cookie-uri

Utilizăm, de asemenea, module “cookie” („Cookie-uri”) în scopul colectării de date referitoare la vizitatorii Staywell. Modulele “cookie” sunt fișiere de date de mici dimensiuni care sunt amplasate pe computerul dumneavoastră de către Staywell şi care colectează anumite date referitoare la persoana dumneavoastră. Acest lucru ne dă posibilitatea să ne adaptăm oferta de servicii (inclusiv Staywell) pentru a vă oferi produse și servicii care sunt mai relevante pentru gusturile și preferințele dumneavoastră personale.

Puteți modifica setările browser-ului, astfel încât să respingă modulele “cookie”, deși vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care procedați astfel, acest lucru ar putea afecta funcționalitatea Staywell. Dat fiind faptul că mijloacele prin care puteți respinge modulele “cookie” diferă de la un browser la altul, vă rugăm să consultați meniul browser-ului dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea cookie-urilor de către MSD, în calitate de operator de date, vă rugăm să accesați POLITICA GLOBALĂ PRIVIND URMĂRIREA ONLINE, disponibilă în limba română  aici.

  1. Consecințe

MSD își rezervă dreptul de a suspenda ori invalida contul dumneavoastră, dacă încălcați prezenții Termeni de Utilizare. Dacă nerespectarea termenilor aduce prejudicii unor terți, sunteți de acord să despăgubiți și să protejați MSD și afiliații săi de orice pierdere, pagubă sau cheltuială.

Dacă anumite dispoziții ale acestor Termeni de Utilizare sunt declarați ilegali, lipsiți de valabilitate, sau neexecutorii de o autoritate judecatorească, celelalte prevederi rămân în vigoare și deplin aplicabile.

Acești Termeni de Utilizare, reglementează întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și MSD și înlocuiesc orice condiții, garanții, și/sau declarații anterioare cu privire la acest Website.

În cazul apariției oricărei dispute cu privire la acești termeni sau cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website, aceasta va fi rezolvată prin negocieri de buna credinta intre părți. Dacă aceste eforturi sunt fără succes, oricare si toate pretențiile și disputele se vor soluționa la instanțele judecătorești din municipiul București.