Termeni de utilizare

Intră în vigoare începând cu data de 01.06.2020

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST WEBSITE. Prin utilizarea Website-ului, confirmaţi faptul că aţi citit, înţeles şi că sunteţi de întru totul de acord cu aceşti Termeni de Utilizare. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de Utilizare, trebuie să încetaţi utilizarea Website-ului imediat.

Bine ați venit la staywell.ro. Acest website este deținut de Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L/ MSD (Pty) Ltd. (“MSD”), membru a Merck & Co., Inc. grup de companii și administrat de Physician Interactive.

Staywell.ro pune la dispoziție această resursă pluridisciplinară în mediul online tuturor profesioniștilor licențiati în domeniul sanitar din România. Dacă locuiți în afara României, vă rugăm folosiți site-ul altei companii din grupul MSD. MSD își declină în mod expres orice răspundere până la maximumul prevăzut de lege față de orice vizitator din afara României, iar dumneavoastră sunteţi răspunzător pentru conformitatea cu orice legislaţie relevantă din jurisdicţia dumneavoastră, inclusiv cu orice reglementări naţionale referitoare la comercializarea produselor farmaceutice.

Acest website staywell* (staywell.ro), precum și conținutul său sunt construite pentru a fi conforme cu legislația aplicabilă în România.

1. Acord

Prin utilizarea acestui website (staywell.ro), vă exprimați acordul de a respecta în întregime termenii de utilizare prezentați în acest document, precum și Formularul de consimțământ și Politica de Confidențialitate menționată mai jos. MSD își rezervă dreptul de a modifica acești termeni la anumite intervale de timp, atunci când consideră ca e necesar. MSD va posta pe pagina de internet versiunea actualizată a Termenilor de Utilizare. Vă recomandăm să verificați periodic Termenii de Utilizare deoarece modificările intră în vigoare de-îndată ce sunt postate pe website, respectiv cu ocazia proximei dumneavoastră navigări pe website. Puteți vedea în orice moment versiunea curentă aplicabilă a acestor Termeni de Utilizare cu ajutorul link-urilor de pe website.

2. Scop

Termenii de Utilizare prezentați în acest document se aplică doar utilizării de către dumneavoastră a acestui website (staywell.ro). MSD administrează și alte website-uri, care sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, menționați pe acele website-uri. Referirea la “MSD” semnifică ramura industriei de afaceri în domeniul farmaceutic a MSD.

Sunteţi de acord să utilizaţi website-ul numai în scopuri legale, într-o manieră prin care nu se încalcă drepturile niciunei alte persoane şi care nu restricţionează sau împiedică nicio altă persoană să utilizeze website-ul şi să beneficieze de acesta.

3. Conținut

Acest website (staywell.ro) include diferite tipuri de materiale și informații pentru profesioniștii din domeniul sănătății, incluzând cercetări, articole, prezentări cu diapozitive, instrumente și alte materiale educaționale si promotionale, precum și alte resurse. Toate informațiile prezente în acest website sunt destinate doar persoanelor adulte care sunt profesioniști licențiati în domeniul sanitar din România. Informațiile prezente în acest website nu au rolul de a substitui propria apreciere asupra chestiunilor medicale. Ca un profesionist dn domeniul sanatatii, dumneavoastră trebuie să vă folosiți propria judecată în evaluarea informațiilor prevăzute de acest website si in luarea deciziei medicale care va apartine in totalitate. De asemenea, vă recomandăm să consultați alte surse profesioniste și referințe înainte de a face o evaluare ori a lua o decizie privind un tratament. Accesul dumneavoastră și utilizarea informațiilor prezentate aici sunt reglementate de acești Termeni de Utilizare și alte legi aplicabile.

3. Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea intelectuală a MSD sau a altori societati din grupul MSD; astfel, toate drepturile de autor, mărcile comerciale, modelele şi alte drepturi de proprietate intelectuală existente în cadrul sau aferente website-ului şi conţinutului acestuia sunt deţinute de sau atribuite MSD sau altor societăţi ale grupului MSD. Reproducerea parțială sau integrală a conținutului prin transmiterea materialelor catre terte parti si sub orice alta formă este interzisă.

Aveţi permisiunea de a descărca, tipări şi utiliza conţinutul de pe website cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • să nu eliminaţi sau să ascundeţi orice notificare/atentionare MSD cu privire la drepturi de autor de pe conţinutul website-ului;

  • să utilizaţi conţinutul website-ului numai în scop personal și pentru derularea profesiei dumneavoastră;

  • să nu modificaţi conţinutul website-ului în niciun fel sau al copiilor tipărite ori digitale ale oricăror materiale pe care le-aţi tipărit sau descărcat în orice mod de pe website; şi

  • să utilizaţi toate ilustraţiile de pe website şi alt conţinut vizual coroborat cu textul care le însoţeşte.

5. Declarații și garanții

Ca utilizator al acestui site, sunteti răspunzător pentru acuratețea informațiilor pe care ni le furnizați, inclusivdatele furnizate pentru crearea contului pe website-ul Staywell.

Aveți obligația să nu folosiți acest website în niciun mod contrar prevederilor acestor Termeni de Utilizare, cu excepția cazului în care aveți acordul prealabil în scris al MSD.

Nu aveţi dreptul de a modifica sau redistribui conţinutul acestui website ori de a reproduce, a folosi tehnici de “link,” “frame” sau “deep-link” pe orice alt website fără aprobarea noastră prealabilă obţinută în scris. Nu trebuie să utilizaţi conţinutul website-ului în scopuri de exploatare comercială în nicio împrejurare.

În cazul în care veti furniza in cadrul website-ului informații care includ feed-back sau întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea cu privire la conținutul acestui site, aceste informații vor fi considerate ca nefiind confidențiale și MSD nu va avea nicio obligație cu privire la astfel de informații și va putea utiliza fără nicio restricție orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse care încorporează astfel de informații.

Confirmaţi faptul că vă revine responsabilitatea de a vă asigura că aveţi instalat un antivirus, firewall sau alt software adecvat de securitate în momentul în care navigaţi pe internet şi accesaţi acest website. MSD nu-şi poate asuma răspunderea pentru faptul că dumneavoastră nu v-aţi luat măsuri de precauţie rezonabile în momentul în care aţi navigat pe internet şi pe website-ul nostru.

6. Înregistrare și protecția datelor

Vă rugăm sa consultați Formularul de Consimtamant si Politica de Confidențialitate în mediul Internet pentru informații cu privire la modului in care MSD prelucreaza datele dumneavoastră personale.

7. Conținutul din terțe surse.

Acest website (staywell.ro) poate cuprinde informații si materiale redactate si/sau puse la dispoziția dumneavoastră de către terți. website-ul, de asemenea cuprinde link-uri către alte website-uri, cu sau fără legătură cu MSD. Notificări cu privire la acest aspect se regăsesc în cuprinsul website-ului. MSD nu își asumă vreo răspundere pentru informațiile publicate de către terți pe acest website ori pentru conținutul altor website-uri pentru care punem la dispoziție link-uri, nici vreo răspundere pentru daunele sau pagubele pe care ați putea să le suferiți ca urmare a vizitări și/sau utilizării a acestor website-uri, întrucât riscul utilizării lor vă revine. Acele website-uri sunt guvernate de proprii termeni de utilizare, menționați pe respectivele website-uri, iar dumneavoastră trebuie să citiți cu atenție termenii de utilizare ai fiecarui website pe care îl vizitați.

8. Declinare de răspundere

MSD a depus eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile cuprinse în acest website sunt corecte la momentul publicării lor pe acest website si MSD nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice erori, omisiuni sau inexactități legate de conținutul website-ului. Prin utilizarea acestui website vă exprimați acordul asupra faptului ca produsele și serviciile furnizate sunt “ca atare” (‘as is’). În măsura maximă permisă de lege, MSD nu își asumă nicio obligație de garanție sau declarație cu privire la acuratețea, conținutul, caracterul exhaustiv, siguranța, operabilitatea ori legalitatea informațiilor cuprinse în acest webiste cuprinzând, dar fără a limita, garanții de vânzare, adecvare pentru un scop particular, neîncălcarea drepturilor de autor.

MSD nu își asumă nicio răspundere ori obligație pentru utilizarea de către dumneavoastră a conținutului website-ului, iar riscul utilizării vă revine în totalitate. În timp ce depunem eforturi rezonabile pentru a preveni virușii informatici și/sau a altor programe dăunătoare pe acest site, nu ne asumăm nicio răspundere pentru acestea.

MSD exclude prin prezenta orice răspundere în legătură cu orice pretenție, pierdere, solicitare sau daune de orice fel (indiferent dacă astfel de pretenții, pierderi, solicitări sau daune erau sau nu previzibile sau cunoscute și dacă sunt legate de neglijență, încălcarea contractului sau de alte cauze) care pot rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui website sau a informației, conținutului sau materialelor incluse în acest site,

Informațiile furnizate prin acest website trec prin rețeaua publică de telecomunicații. Chiar dacă MSD depune eforturi pentru a asigura funcționalitatea acestui website, nu garantăm că operațiunile desfășurate pe acest website nu pot fi afectate de erori, și nu ne asumăm răspunderea pentru acestea.

9. Drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală (DPI)

Toate conţinuturile afişate în cadrul sau pe acest website, şi toate drepturile de autor, mărcile comerciale, modelele şi alte drepturi de proprietate intelectuală existente în cadrul sau aferente website-ului şi conţinutului acestuia (denumite în mod colectiv "DPI") sunt deţinute de sau atribuite lui MSD sau altor societăţi ale grupului MSD.

În cazul în care orice DPI din cadrul sau asupra website-ului vă aparţine, fie ca efect al legii sau în alt mod, prin prezenta cesionaţi către noi (sau către orice terţă persoană desemnată de noi) toate drepturile, titlurile şi interesele (legale sau fiduciare) asupra acestor DPI în întreaga lume, în măsura maximă posibilă, inclusiv oricare dintre şi toate reînnoirile şi prelungirile unor astfel de DPI. Dumneavoastră renunţaţi necondiţionat şi irevocabil la oricare dintre şi toate drepturile morale care ar putea exista, fie în prezent fie în viitor, asupra sau în legătură cu website-ul, în măsura maxim posibilă în conformitate cu orice legislaţie aplicabilă.

Sunteţi de acord să perfectaţi toate înscrisurile şi documentele şi să întreprindeţi toate acţiunile şi măsurile pe care vi le-am putea solicita în mod rezonabil în vederea cesionării oricăror DPI către MSD, afiliații săi sau către terțul indicat de MSD, să îndepliniţi scopul preconizat al acestor Termeni de Utilizare sau să constituiţi, perfectaţi, conservaţi ori să puneţi în aplicare drepturile care ne revin nouă în baza acestor Termeni de Utilizare.

10. Consecințe

MSD își rezervă dreptul de a suspenda ori invalida contul dumneavoastră, dacă încălcați termenii de utilizare. Dacă nerespectarea termenilor aduce prejudicii unor terți, sunteți de acord să despăgubiți și să protejați MSD și afiliații săi de orice pierdere, pagubă sau cheltuială.

Dacă dispoziții ai acestor Termeni de Utilizare sunt declarați ilegali, lipsiți de valabilitate, sau neexecutorii de o autoritate judecatorească, celelalte prevederi rămân în vigoare și deplin aplicabili.

Acești Termeni, reglementează întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și MSD și înlocuiesc orice condiții, garanții, și/sau declarații anterioare cu privire la acest website în limita maximă prevăzută de legile aplicabile.

În cazul apariției oricărei dispute cu privire la acești termeni sau cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui website, aceasta va fi rezolvată prin negocieri de buna credinta intre părți. Dacă aceste eforturi sunt fără succes, oricare si toate pretențiile și disputele se vor soluționa la instanțele judecătorești din municipiul București.